Sunday, April 3, 2011

Da er det gjort - Then it is done

Igår kom et viktig brev, fra patentstyret... SOKK OG ROKK er nå et registrert varemerke. SOKK OG ROKK har blitt tildelt et Varemerkeregistreringsnummer. Hva vi skal drive med, vent å se.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails